پرتکرار ترین سوالات پرسیده شده توسط کاربران محترم :

می بایست فراخوان عمومی در روزنامه های کثیرانتشار منتشر شود و تمامی شرایط بصورت کامل توضیح داده می شود.

فراخوان ها به صورت سالانه نمی باشد بلکه هر چند سال یک بار فراخوان اعلام میشود، آخرین فراخوان اعلام شده دز انتهای سال 1390 می باشد.

ماهیانه 15 هزار تومان که جمع سالانه معادل 180 هزار تومان می باشد.

حق عضویت به صورت ماهانه،سه ماهه،شش ماهه و یکساله قابل پرداخت است.

برخی از همکاران ما
بالا