اخرین اخطار و قطع فعالیت ها

تاریخ انتشار: 1395/11/30 / دسته بندی: اطلاعیه ها

سلام وصبح بخیر ضمن تشکر صمیمانه از کلیه همکارانیکه تاکنون نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی خود در انجمنصنفی وشهرستانه در فرمانداری ها اقدام نموده اند یاداوری میگردد همکارنیکه تا کنون به هر دلیل موفق نشده اند اقدام کنند تا پایان روز سوم اسفند مهلت دارند تامدارک را به فرمانداریها ویا انجمن استان تحویل نمایند در غیر اینصورت برابر مصوبه کارگروه ودبیر محترم وسازمان تنظیم لیست انان جهت قطع خدمات به استانداری تقدیم خواهدشد قطعا قبول بفرمایید وصل مجددبا مشکلاتی روبرو خواهد شد وزمانبر میباشد این اخرین اطلاع رسانی وبه منزله اخطار تلقی میگردد                    رونوشت جناب مهندس روحبخش حسب ابلاغیه ودستور جنابعالی​

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>