مدارک لازم جهت تکمیل پرونده و ارسال به استانداری

تاریخ انتشار: 1395/11/02 / دسته بندی: اطلاعیه ها


الف/ موارد 1 و2 و3 را در یک صفحه A4 قرار داده شود (کپی و اسکن)
1.  تصویر شناسنامه صفحه اول و صفحه توضیحات صاحب مجوز
2.  تصویر کارت ملی پشت و رو صاحب مجوز
3.  تصویر کارت نظام وظیفه پشت و رو برای آقایان
ب/ عکس 4*3 پشت سفید 2 عدد + اسکن
ج/ موارد ذیل هر کدام در یک صفحه A4 قرار داده شود (کپی و اسکن)
1.  تصویر آخرین مدرک تحصیلی
2.  تصویر آخرین مجوز صادر شده
3.  تصویر از صفحه اول قراردادها با دستگاه های اجرایی (پست-تلفن ثابت-همراه اول-برق-آب-گاز)
4.  قولنامه یا سند مالکیتو تکمیل فرم زیر

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>