جلسه دفاتر پیشخوان روستائی

تاریخ انتشار: 1395/08/03 / دسته بندی: اطلاعیه ها

فوری فوری

جلسه دفاتر پیشخوان روستائی و فرمانداران محترم بصورت ویدیو کنفرانس فردا ساعت 10 صبح در فرمانداری ها با حضور مدیران استانداری و مسئولین ثبت احوال و انجمن برگزار می گردد.

دفاتر روستایی متقاضی با فرمانداری شهرستان خود هماهنگ نمایند.

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>