تمدید مجوز

تاریخ انتشار: 1395/07/19 / دسته بندی: اطلاعیه ها


کلیه دفاتری که مجوز انان تمدید نشده متاسفانه مخابرات وپست اقدام به قطع خدمات انان نموده اند ویا بزودی اقدام خواهند کرد
بار ها تذکر ویاداوری کرده ایم دوستان  سه ماه قبل از پایان زمان مجو ز اقدام نمایند چرا که استعلامات متعددی نیاز هست گرفته شود که بسیار زمان است1..استعلام ادارات 2..استعلام عدم سو پیشینه 3...استعلام عدم اعتیاد 4...استعلام حراست بجز مورد اخر دفاتر میتوانند با مراجعه به انجمن استان استعلامات را اخذ وپس از پاسخ به دبیرخانه جهت استعلام حراست مراجعه نمایند

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>