خود اظهاری جهت رتبه بندی

تاریخ انتشار: 1395/06/31 / دسته بندی: اطلاعیه ها

مدیران محترم دفاتر

اولین مرحله از خوداظهاری جهت رتبه بندی دفاتر آغاز و به مدت 10 روز در سایت انجمن استان به آدرس www.razavipishkhan.com ادامه خواهد داشت
شایسته است در اولین فرصت نسبت به تکمیل اطلاعات دفتر و مشخصات شخصی در کمال صداقت اقدام نمایید. پس از آن جهت رتبه بندی تیمی متشکل از نماینده کارگروه، نماینده سازمان تنظیم و نماینده ای از انجمن جهت تایید و تعیین رتبه دفاتر به دفتر مراجعه خواهند نمود.

با تشکر- انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان
برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>