خدمات پرتال مکاتبات دولت

تاریخ انتشار: 1395/06/08 / دسته بندی: اطلاعیه ها

اطلاعیه
مدیران محترم دفاتری که نام آنها در لیست خدمت پورتال مکاتبات دولت که قرار است بصورت پایلوت انجام شود وجود دارد لازم است با مراجعه به سایت کانون در قسمت آموزش مجازی از نحوه ارائه این خدمت مطلع شده و با دریافت قبولی از آزمون مجازی ، خدمت یاد شده  برا آنها فعال خواهد گردید.
لیست دفاتر در فایل پیوست موجود می باشد
با تشکر
دبیرخانه انجمن صنفی

فایل های دانلودی:
عنوان توضیحات فایل
دانلود فایل
برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>