تعهد نامه خدمت سهام متوفی و سجام

تاریخ انتشار: 1397/09/14 / دسته بندی: اطلاعیه ها

فرم ذیل جهت خدمت سهام عدالت متوفی و سجام میباشد که حتما باید بصورت تایپ شده روی سربرگ با مهر و امضاء خوانا صاحب مجور باشد فقط جهت سجام باید کپی فاکتور وب کم هم ضمیمه باشد، لطفا اصل این مدارک رو حضوری به انجمن بیاوردید در غیر این صورت خدمات فعال نخواهد شد.

فایل های دانلودی:
عنوان توضیحات فایل
دانلود فایل
برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>