خدمت مکاتبات اداری

تاریخ انتشار: 1397/08/21 / دسته بندی: اطلاعیه ها

اطلاعیه

باطلاع مدیران محترم دفاتر میرساند با توجه به ضرورت ارسال مکاتبات اداری بصورت الکترونیکی و تاکید استانداری بر این امر لذا دفاتری که متقاضی ارائه این خدمت در دفتر خود میباشند میبایست درخواست خود را به انجمن استان ارسال تا پس از تایید و تهیه طرح مهر مربوطه دسترسی برای آنان فعال گردد

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>