اطلاعیه مهم

تاریخ انتشار: 1397/08/05 / دسته بندی: اطلاعیه ها

به اطلاع مدیران محترم میرساند انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان از تاریخ 97/08/05 در آدرس جدید پاسخگوی دفاتر محترم خواهد بود.


آدرس جدید انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان
مسیر ۱-بلوار معلم -معلم ۲۱ معاد-معاد ۴۱سمت راست قطعه سوم پلاک ۲۱۲
مسیر ۲- بلوار سید رضی میدان مهران به سمت جلال مهران شش چهارراه اول سمت چپ پلاک ۲۱۲ قطعه سوم سمت راست
مسیر ۳-بلوار سید رضی سید رضی سی وپنج/ ۳۵ / چهارراه دوم سمت چپ معاد ۴۱ قطعه قطعه سوم پلاک ۲۱۲سمت راست


برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>