اطلاعیه شماره (3) شوکر و افشانه

تاریخ انتشار: 1397/05/28 / دسته بندی: اطلاعیه ها

همکاران محترم  که درخواست اولیه آنان در مورد افشانه و شوکر به انجمن واصل گردیده است لازم است برای تکمیل پرونده به دفتر سرهنگ فیاضی به آدرس نبش فرامرز 3 ساختمان یزدیانی طبقه اول مراجعه فرمایند تا بیش از این موضوع به تعویق نیفتد.

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>