اطلاعیه شماره 2 درخواست شوکر و افشانه

تاریخ انتشار: 1397/04/04 / دسته بندی: اطلاعیه ها

به اطلاع مدیران محترم میرساند لازم است دراجرای طرح علی الحساب مبلغ یکصد وپنجاه هزارتومان بشماره حساب ۰۱۰۴۰۳۶۷۱۱۰۰۴ -بانک صادرات- بنام آقایان فیاضی ، هنربخش و زمانی واریز نمایند و فیش خود را بهمراه فرم درخواست (که توسط انجمن استان تایید گردیده) ارسال تا اقدامات لازم معمول و بهنگام تصویب مابقی تسویه گردد

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>