اطلاعیه درخصوص تمدید، تغییرمکان و تغییرنام

تاریخ انتشار: 1397/01/26 / دسته بندی: اطلاعیه ها

همکاران و مدیران محترم دفاتر

با سلام

با عنایت به آیین نامه ابلاغی اصول حاکم در زمان تمدید مجوز موارد زیر مورد نیاز میباشد؛ شایسته است به جهت جلوگیری از طولانی شدن پروسه مجوز توجه و نیز مبذول دارید تا نیاز به سولات مکرر نباشد.

تمدید:

1-استعلام سوء پیشینه : عکس 1 قطعه

2-حراست : اصل سوء پیشینه- کپی تمام صفحات شناسنامه – کپی کارت ملی – کپی پایان خدمت- کپی مدرک تحصیلی- کپی اجاره نامه محل دفتر- عکس 4 قطعه

3-تکمیل فرم رضایت دستگاهها

4-بازدید بازرس انجمن از دفتر

5-استعلام عدم اعتیاد

6-تکمیل فرم های سازمان تنظیم و تعهدنامه ماده 8

7-ارسال مدارک فوق بهمراه اصل مجوز، کپی تمام مدارک شناسایی و تحصیلی و 2 قطعه عکس

***معرفی یک نفر جانشین (مدیر داخلی) با مدرک لیسانس اجباریست و مراحل حراست، سوء پیشینه و عدم اعتیاد میبایست انجام گیرد.

تغییرمکان :

1-معرفی محل و درخواست جابجایی؛ به انجمن طی نامه کتبی

2- تکمیل فرم رضایت دستگاهها

3- بازدید بازرس انجمن از دفتر

4-تاییدیه اماکن

5--تکمیل فرم های سازمان تنظیم و تعهدنامه ماده 8

6-ارسال مدارک فوق بهمراه اصل مجوز، کپی تمام مدارک شناسایی و تحصیلی و 2 قطعه عکس

تغییرنام :

1-مراجعه طرفین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) به انجمن و درخواست تغییرنام

2-تکمیل فرم های نقل و انتقال توسط طرفین

3- استعلام سوء پیشینه انتقال گیرنده : عکس 1 قطعه

4- حراست انتقال گیرنده : اصل سوء پیشینه- کپی تمام صفحات شناسنامه – کپی کارت ملی – کپی پایان خدمت- کپی مدرک تحصیلی- کپی اجاره نامه محل دفتر- عکس 4 قطعه

5-تکمیل فرم رضایت دستگاهها و تسویه حساب با شرکت های خدمات دهنده

6-بازدید بازرس انجمن از دفتر

7-استعلام عدم اعتیاد انتقال گیرنده

8-استعلام از تامین اجتماعی از انتقال گیرنده

9-تکمیل فرم های سازمان تنظیم ، تعهدنامه ماده 8  و تعهد عدم واگذاری

10- ارسال مدارک فوق بهمراه اصل مجوز، کپی تمام مدارک شناسایی و تحصیلی و 2 قطعه عکس

***معرفی یک نفر جانشین (مدیر داخلی) با مدرک لیسانس اجباریست و مراحل حراست، سوء پیشینه و عدم اعتیاد میبایست انجام گیرد.

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>