اطلاعیه

تاریخ انتشار: 1396/11/16 / دسته بندی: اطلاعیه ها

سلامی دوباره به همکاران ودوستان خوبم بخش دوم گزارش انجمن صنفی را تقدیم میکنم با این امید که با دقت وتامل بیشتری به موارد تقدیمی عنایت کرده واگر بنادارید که فردارا بسازید با اگاهی کامل وارد شده دغدغه ها را بشناسیم محکم واستوار دراین راه قدم برداریم       میخواهم اگر اجازه دهید به یک دسته بندی در موردچالش ها وتوانمندی های پیش رو بپردازم افزایش دفاتر درخراسان بطور گسترده که درکشور نمونه این گسترش را نمیتوان دیدمحقق شدگرچه به زعم بعضی یک مصیبت بود اما من انرا یک فرصت قلمداد کرده وهمیشه معتقد بوده ام که میتوان ازتهدید ها فرصت ساخت اما ره اورد وعده های پوچ ودروغین مسئولینی که دوستان جوان مرا در زمان فراخوان به ان دلخوش کردند ممکن بود موجب یاس وافزایش انتظارات انان از انجمن صنفی خودشان گردد که شد دبیرخانه وقت از براورده کردن وعده ها در اغاز راه ناتوان وراه اعتراض هم به کارگروه ودبیر خانه وقت بسته بود لذا همه انتظارات به انجمن ختم میشد دوستان واعضا جدید با مشکلات عدیده ای روبرو شدند همراه اول از ارائه خدمت سرباز زد نزدیک شدن دفاتر بهم معضل شد اجاره بالای دفاتر کمرشکن وبیمه ومالیات امان همه را برید خدماتی که میتوانست گوشه ای از هزینه دفاتر را جبران کند  با همه افزایش تعرفه ها بعد از دوسال به دلیل عدم افزایش درخواست مشترکین وافزایش تعداد دفاتر درامدها اصلا قدرت تامین هزینه ها رانداشت مدیران خسته تر از همیشه به هردری برای جلوگیری از نابودی میزدند کور باد ان چشمی که این همه رنج ومصیبت همکارانم را ندیده میگرفت من بچشم دیدم جوانان برومندومردان عزت مندی که بخاطر همین جوانان زندگی خودرا فروختند ولی نتیجه ان دلسردی وناامیدی جوانان شد لجاجت وقانون گریزی مدیران دولتی که به هیچ قانونی پایبند نبودند واز برون سپاری خدمات براساس مصوبات مجلس ودولت واستانداری وپیگیری های خسته کننده انجمن خودداری کردند وخرمراد خویش سوار ماندند

یاران خوبم امروز در سازمان مدیریت دفاتر تغییراتی رخ داده است مصوبه مجلس مدیریت دفاتر را در بخش صدور مجوز تمدید ونظارت به سازمان تنظیم واگذار کرده است ودر بخش احصا وبرون سپاری خدمات به سازمان اموراداری محول کرده است قریب یکسال است در تلاشیم که از این سردر گمی وبلاتکلیفی خارج شویم وبلاخره اخیرا تکلیف بخش اول روشن شد ودبیرخانه از استانداری به سازمان تنظیم انتقال یافت اما در بخش برون سپاری وبتعبیری انجا که باید تکلیف سازمان های خدمات دهنده را روشن کند وانان را ملزم به الکترونیکی کردن وارائه ان در دفاتر پیشخوان نماید تا لحظه نگارش این گزارش به شما هنوز خبری نیست امیدوارم در مرحله صدور همکاران از امنیت خاطر برخوردار شوند مشروط به اینکه به تذکرات در موردارسال بموقع درخواست تمدید اقدام نمایند سازمان تنظیم سازمانی قانون مدار بشدت معتقد به اجرای ضوابط مصوب است واز تفسیر های خاص بدور است لذا دغدغه انجمن وشما قطعا انشالله به حداقل خواهد رسید

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>