اطلاعیه مهم بهداشت

تاریخ انتشار: 1396/10/18 / دسته بندی: اطلاعیه ها

اطلاعیه

مدیران محترم اجرایی کارت بهداشت سلامت

با توجه به تاکید مراکز بهداشت استان مبنی بر ارائه خدمات به صورت جامع و صحیح به اطلاع تمام دفاتر می رساند که با اولین شکایت از سوی مشترکین یا مراکز بهداشتی خدمات بهداشت دفتر مورد نظربه سرعت قطع خواهد شد و خدمت به نزدیکترین دفتر مجاور ارائه می شود .

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>