اطلاعیه

تاریخ انتشار: 1396/06/30 / دسته بندی: اطلاعیه ها

مدتی است برسر موضوع چاپ گزارش کلاهبرداری دفتر پیشخوان در روزنامه  خراسان با سردبیر ومدیران رونامه مباحثی را داشته ایم حاصل ان انجام یک گزارش جامع در یک صفحه کامل وسه نیم صفحه ویک یادداشت روزدر صفحه اول روزنامه خواهد بود البته بابت چهارنوبت چاپ با پنجاه در صد تخفیف مقررشد مبلغ ده میلیون تومان  به روز نامه پرداخت شود که بصورت اقساط پرداخت گردد مطالب شامل معرفی خدمات در دفاتر ووخدمات جدید کارت سلامت ومنابع طبیعی وجهاد کشاورزی وفنی وحرفه ای وبنیاد شهید وکمیته امداد وثبت احوال وبیمه سلامت خواهد بود

بدلیل کمبود بودجه انجمن لازم است دوستان برای کاربسیار ارزشمند رسانه ای هردفتر مبلغ پنجاه هزارتومان به حساب انجمن بعنوان کمک تبلیغات واریز نماید تا این مهم عملیاتی شود لذا از دوستان انتظار دارم انجمن در این مسیر یاری کنند البته دوستان ثبت احوال وخدمات درمانی میتوانند کمک بیشتری داشته باشند ورسید انرا به گروه تلگرامی انجمن ارسال فرمایند با ذکر کد دفتر

 باسپاس

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>