اطلاعیه ویژه کارت سلامت

تاریخ انتشار: 1396/04/31 / دسته بندی: اطلاعیه ها

بپیوست قرارداد منعقد شده بین انجمن استان و دانشگاه علوم پزشکی جهت اطلاع مدیران قرارداده شده است

همچنین لیست مراکز بهداشتی مربوطه نیز گذاشته شده است. مدیران محترم میتوانند نزدیک ترین مرکز بهداشتی را جهت معرفی به ارباب رجوع انتخاب نمایند

فایل های دانلودی:
عنوان توضیحات فایل
دانلود فایل
برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>