اطلاعیه پشتیبانی خدمات جهاد کشاورزی

تاریخ انتشار: 1396/04/19 / دسته بندی: اطلاعیه ها


مدیران محترم دفاترروستایی و شهری

خدمات جهادکشاورزی از طریق اینترنت آماده بهره برداری می باشد. درصورت برخورد با مشکل میتوانید از واحد پشتیبانی نرم افزاری سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس شهرآیینی با شماره 37016638 کمک بگیرید

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>