کارت سلامت اصناف

تاریخ انتشار: 1396/02/21 / دسته بندی: اطلاعیه ها

دوستان و همکاران عزیز کارت سلامت با همکاری شما و بازرسین محترم مناطق و مدیران انجمن های شهرستانها اجرایی خواهد شد مشروط به اینکه در شناسایی مراکزی که مراجعات کارت سلامت مانند آزمایشات ومعاینات را پاسخگو هستند و فاصله با دفتر شما در نزدیک ترین نقطه باشد و به اطلاع بازرسین محترم رسانده شود تا سریعا دفاتر نزدیک به هر مرکز شناسایی شده و به انجمن شهرستان و یا بازرس مناطق اعلام نمایید تا تسریع در جمع بندی انجام بندی انجام و به انجمن استان اعلام شود

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>