سهام عدالت

تاریخ انتشار: 1396/01/30 / دسته بندی: اطلاعیه ها

با سلام

ار آنجا که مرحله دوم تکمیل اطلاعات سهام عدالت آغاز گردیده به جهت یکنواختی تعرفه مبالغ زیر اعلام و ابلاغ میگردد

1-ثبت شماره شبا در سیستم  15000ریال

2-اخذ شماره شبا جهت مشترک  15000ریال

با ارائه شماره حساب و کارت ملی

انجمن صنفی دفاتر

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>