تسویه حساب مدیران کارت مرز نشینی

تاریخ انتشار: 1395/12/17 / دسته بندی: اطلاعیه ها

قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان که در سیکل کارت مرزنشینان داشته اند

چنان چه پرونده های انها ناقص بوده تا تسویه حساب کامل از هر گونه نقل و انتقال دفتر پیشخوان انان جلوگیری خواهد شد.

جهت اطلاع بیشتر با انجمن تماس بگیرید.

36146551

خانم جعفر پور

برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>