سطح مدرک مدیران برای تمدید

تاریخ انتشار: 1395/12/17 / دسته بندی: اطلاعیه ها

قابل توجه مدیران محترم دفاتر 

تمدید مجوز دفاتری که مدیران آنها فاقد مدرک لیسانس باشند صرفا با معرفی یک نفر مدیر داخلی با مدرک لیسانسامکان پذیر خواهد بود.

لطفا در زمان تمدید مدیر داخلی را با مدارک مربوط به انجمن معرفی نمائید.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مراجعه نمائید.

با تشکر


برخی از همکاران ما
بالا full_name = $formData['full_name']; $this['phone'] = $contactForm->phone = $formData['phone']; $this['email'] = $contactForm->email = $formData['email']; $this['desc'] = $contactForm->desc = $formData['desc']; if (!$formData['full_name'] || !$formData['desc']){ Flash::error('لطفا تمامی فیلدهای ستاره دار را تکمیل نمایید.'); return; } if ($contactForm->save()){ $this['done'] = true; }else{ Flash::error('دریافت پیام با مشکل مواجه شد. لطفا دوباره تلاش نمایید.'); } } } ?>